Administrare Cladiri

Societatea noastra, va ofera servicii complete de administrare pentru:
•Asociatii de proprietari;
•Administrare imobile individuale;
•Administrare imobile in ansambluri rezidentiale de vile sau apartamente;
•Administrare imobile cu destinatia de cladiri de birouri, administrare spatii comerciale sau industriale.
Echipa noastra este formata din specialisti : economisti, juristi, ingineri sau tehnicieni, cu o bogata experienta in administrare imobile si, in special, administrare blocuri. Serviciile oferite de firma noastra sunt structurate pe urmatoarele departamente , fiecare departament avand urmatoarele atributii :

Departamentul financiar:
• Intocmirea si pastrarea evidentelor contabile , precum si a registrelor specifice pentru asociatiile de proprietari , in conformitate cu legislatia in vigoare OMEF nr. 1969 / 19.11.2007 ( registrul de casa, registrul de banca, registrul jurnal , registrul pentru fond de rulment , fond de reparatii, fonduri speciale , fondul de penalitati, inclusiv fisa individuala a condominiului )
• Organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice, în condițiile legii 230/2007.
• Intocmirea si depunerea , semestrial , a situatiei elementelor de ACTIV – PASIV ale asociatiei de proprietari la Primaria de sector , in conformitatea cu Legea 230 / 2007
• Întocmirea listelor lunare de plată a întreținerii în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
• Afisarea centralizatorului de cheltuieli alaturi de referintele de calcul ( cheltuieli pe cota parte indiviza , numar de persoane , pe suprafata )
• Întocmirea situației cu proprietarii care se încadrează în prevederile legale pentru primirea subvențiilor acordate de Guvernul României pentru pensionarii cu venituri mici, familiile cu probleme sociale și alte categorii sociale defavorizate;
• Editarea ștatelor de plată pentru angajații asociației de proprietari;
• Depunerea online, cu semnătură electronică, a declarațiilor fiscale pentru angajații asociației de proprietari;
• Plata tuturor facturilor emise de furnizori.
• Deschiderea contului bancar in numele Asociatiei de proprietari , efectuarea operatiunilor bancare , urmarirea platilor si incasarilor efectuate prin banca ;
• Încasarea, cu frecvența și în locurile specificate în contract, a cotelor de contribuție a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociației precum și a altor venituri cuvenite asociației de proprietari si efectueza platile

Departamentul tehnic:
• Inspectarea periodică a proprietății comune, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comună și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apă etc);
• Inspectarea proprietății individuale, numai cu acordul proprietarilor, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comună și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor asociației de proprietari sau ale proprietarilor (scurgeri de apă, etc.);
• Efectueaza studiu de piata asupra furnizorilor de servicii si / sau produse , formuleaza cereri de oferta catre furnizori , analizeaza ofertele avantajoase din punct de vedere al raportului calitate – pret , le transmite Comitetului executiv pentru a le analiza si a lua o decizie avantajoasa in numele asociatiei.
• Procurarea materialelor necesare întreținerii și reparațiilor curente proprietății comune a asociației de proprietari;
• Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii;
• Supravegherea lucrărilor de reparații și participarea la recepția acestora;
• Verificarea semestrială sau trimestriala ( dupa caz ) a indexului contoarelor de apartament, calculul consumurilor și a costurilor aferente;
• Controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică, termică , apă, etc, în funcție de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale și în funcție de normele metodologice de repartizare a consumurilor;
• Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, incărcarea și evacuarea gunoiului menajer și alte activități. Sesizarea comitetului executiv în cazul încălcarii acestora;
• Intocmirea regulamentului de ordine interioara
• Intocmirea fisei postului pentru fiecare angajat al asociatiei
• Efectuarea de mici reparații la elementele proprietății comune (înlocuire becuri, întrerupătoare, elemente de închidere la uși sau ferestre, etc). Pentru acestea, asociația de proprietari va suporta doar costul materialelor folosite.

Departamentul juridic:
• Intocmeste statutul , actul constitutiv si se ocupa de depunerea documentelor pentru infiintarea asociatiei de locatari la organele competente din raza teritoriala unde asociatia are sediul
• Redactarea actelor cu caracter juridic
• Reprezentare in instanta , institutii
• Somarea si recuperarea debitelor de la restantieri
• Somarea restanterilor prin executor judecatoresc

Ce ne recomanda ?
•Experienta in administrarea de imobile
•Corectitudinea in relatia cu asociatia de proprietari
•Transparenta in relatia cu locatarii

Feature

PROJECT MANAGEMENT

Feature

IMPORT EXPORT

Feature

CONSTRUCȚII

Feature

ADMINISTRARE CLĂDIRI